TẤT CẢ TIN TỨC
 • 23-03-2024

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

 • 22-02-2024

GẶP MẶT ĐẦU NĂM XUÂN GIÁP THÌN 2024

GẶP MẶT ĐẦU NĂM XUÂN GIÁP THÌN 2024

 • 22-02-2024

TẾT AN TOÀN – TRAO YÊU THƯƠNG – XUÂN 2024

TẾT AN TOÀN – TRAO YÊU THƯƠNG – XUÂN 2024

 • 20-02-2024

Tổng Giám đốc trao tặng khách hàng Voucher tham gia chương trình Du lịch "Mùa thu vàng Milan 2024"

Tổng Giám đốc trao tặng khách hàng Voucher tham gia chương trình Du lịch "Mùa thu vàng Milan 2024"

 • 20-12-2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2023

 • 05-09-2023

GIẢI GIAO LƯU CẦU LÔNG

GIẢI GIAO LƯU CẦU LÔNG

 • 21-06-2023

Chủ tịch HĐQT kiểm tra tiến độ thi công Chi nhánh Miền Trung

Chủ tịch HĐQT kiểm tra tiến độ thi công Chi nhánh Miền Trung

 • 16-06-2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 06/2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 06/2023

 • 22-04-2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 • 14-04-2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 04/2023

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 01/2023

 • 11-04-2023

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY VIDIPHA KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY VIDIPHA KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 • 11-04-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

 • 11-04-2023

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VIDIPHA 2003 – 2023

LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VIDIPHA 2003 – 2023

 • 30-03-2023

GIẢI MARATHON QUANH HỒ HOÀN KIẾM HÀ NỘI 2023 GÂY QUỸ TỪ THIỆN VÀ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VIDIPHA

GIẢI MARATHON QUANH HỒ HOÀN KIẾM HÀ NỘI 2023 GÂY QUỸ TỪ THIỆN VÀ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VIDIPHA

 • 27-03-2023

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở NHÂN VIÊN CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA TẠI ĐÀ NẴNG

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở NHÂN VIÊN CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA TẠI ĐÀ NẴNG

 • 25-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN VÀ PHÒNG NGHIỆP VU KINH DOANH NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN VÀ PHÒNG NGHIỆP VU KINH DOANH NĂM 2023

 • 25-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

 • 07-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI HÀ NỘI NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI HÀ NỘI NĂM 2023

 • 07-03-2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI MIỀN TRUNG 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI MIỀN TRUNG 2023

 • 02-03-2023

Thành lập chi hội dược học lâm thời

Thành lập chi hội dược học lâm thời

 • 02-03-2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG THÁNG 02/2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG THÁNG 02/2023

 • 23-12-2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2022

 • 16-12-2022

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh Tây Nam Bộ

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh Tây Nam Bộ

 • 16-12-2022

Nhà thuốc VIDIPHA đạt chuẩn GPP tại Thành phố Hà Nội

Nhà thuốc VIDIPHA đạt chuẩn GPP tại Thành phố Hà Nội

 • 16-12-2022

Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành năm 2022

Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành năm 2022

 • 16-12-2022

Đại hội chi bộ Khối văn phòng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội chi bộ Khối văn phòng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025

 • 16-12-2022

Chương trình đào tạo cán bộ cấp trung năm 2022

Chương trình đào tạo cán bộ cấp trung năm 2022

 • 16-12-2022

Tham dự Hội nghị Triển lãm ngành Dược tại Đức năm 2022

Tham dự Hội nghị Triển lãm ngành Dược tại Đức năm 2022

 • 16-12-2022

Tổ chức du lịch Châu Âu cho khách hàng thân thiết năm 2022

Tổ chức du lịch Châu Âu cho khách hàng thân thiết năm 2022

 • 16-12-2022

Chương trình Về Nguồn tại Côn Đảo năm 2022

Chương trình Về Nguồn tại Côn Đảo năm 2022

 • 16-12-2022

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương năm 2022

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương năm 2022

 • 27-10-2022

GIẢI GOLF VIDIPHA TẠI HÀ TĨNH

GIẢI GOLF VIDIPHA TẠI HÀ TĨNH

 • 17-08-2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 8/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 8/2022

 • 04-07-2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 7/2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 7/2022

 • 28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

 • 28-04-2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 • 28-01-2022

ĐH Đồng cổ đông Vidipha bất thường năm 2021

ĐH Đồng cổ đông Vidipha bất thường năm 2021

 • 28-01-2022

Tổng kết năm 2021

Tổng kết năm 2021

 • 28-10-2021

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 • 28-10-2021

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020