GIẢI GIAO LƯU CẦU LÔNG

Giải cầu lông giao lưu bằng hữu, kết tình tâm giao 2023 giữa công ty Kiến Việt và công ty Vidipha