THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 04/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Bổ sung thiết bị vật tư dụng cụ thí nghiệm vi sinh trong kiểm nghiệm cho nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương". Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm