ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY VIDIPHA KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 31/03/2023, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và 86 đại biểu đại diện cho đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Vidipha tham dự.

Đại hội Đại biểu công đoàn cơ sở gồm:

  • Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023.

  • Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023.

  • Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023.

  • Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Công đoàn Y tế Việt nam và Bí thư Đảng ủy Công ty Vidipha.

  • Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội