THANH LÝ TÀI SẢN 10/2023

Công ty cổ phẩn dược phẩm Trung Ương VIDIPHA cần thanh lý các tài sản sau. Chi tiết xem file đính kèm.

Ô tô tải đông lạnh - Hiệu Suzuki

Ô tô tải - Hiệu Toyota Hilux E