THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 7/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA cần cải tạo dây chuyền thực phẩm chức năng và thay tôn mới xưởng Non-Betalactam. Vui lòng xem file đính kèm:

Cải tạo dây chuyền thực phẩm chức năng và thay tôn mới xưởng Non-Betalactam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA cần mua trang thiết bị phục vụ cho sản xuất và kiểm nghiệm gồm máy đo độ cứng tự động và máy bao phim. Vui lòng xem file đính kèm:

Máy đo độ cứng tự động

Máy bao phim