LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở NHÂN VIÊN CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày 21/03/2023, công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương Vidipha đã tiến hành lễ khởi công công trình xây dựng nhà ở nhân viên Công ty Vidipha tại Khu TĐC Hòa Minh 1, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Lễ khởi công vinh dự có sự tham gia của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Tài Chính và cán bộ nhân viên Chi nhánh Miền Trung - Công ty CPDP Trung Ương Vidipha.

Một số hình ảnh của Lễ Khởi Công.