GIẢI GOLF VIDIPHA TẠI HÀ TĨNH

Golf là một bộ môn thể thao thu hút được nhiều doanh nhân tham gia tập luyện. Công ty VIDIPHA đã tổ chức thành công giải Golf VIDIPHA và những người bạn tại Hà Tĩnh. Giải đấu được tổ chức trong một ngày thời tiết đẹp, có nhiều Golfer tham gia và giải đã thành công, tốt đẹp.

Kết quả:

Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược VIDIPHA trao giải nhất cho Bác sĩ Đường Công Lự - Sở Y tế Hà Tĩnh .

Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược VIDIPHA trao giải nhất cho Bác sĩ Đường Công Lự - Sở Y tế Hà Tĩnh .

Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược VIDIPHA trao giải Kỹ thuật cho Ông Lê Ngọc Châu – UBND Tỉnh Hà Tĩnh và giải Hữu nghĩ cho Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) .

Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược VIDIPHA trao giải Kỹ thuật cho Ông Lê Ngọc Châu – UBND Tỉnh Hà Tĩnh và giải Hữu nghị cho Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) .