THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 06/2023

     Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ” tại Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Chi tiết xem file đính kèm.

Thư mời chào giá văn phòng phẩm