Thành lập chi hội dược học lâm thời
  • Ngày 27/02/2023, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tiến hành tổ chức Lễ thành lập Chi hội Dược học lâm thời tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương.

  • Tham dự Lễ thành lập Chi hội dược học lâm thời có đại diện Công ty và toàn thể 67 dược sĩ tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương tham dự.

  •  Chi hội dược học lâm thời hoạt động kể từ ngày 27/02/2023 và phải tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, quy định và nội quy Công ty, Chi nhánh; Điều lệ hội mà chi nhánh là thành viên.

  •  Một số hình ảnh trong lễ thành lập Chi hội dược học lâm thời