HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI HÀ NỘI NĂM 2023

Được sự cho phép của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, ngày 04 tháng 03 năm 2023, Chi nhánh Vidipha tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2022, cũng như chỉ ra các thuận lợi, khó khăn vướng mắt còn tồn tại cần phải tiếp tục tháo gỡ trong năm 2023. Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong lao động. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ, tạo động lực to lớn cho việc đoàn kết phấn đấu quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị người lao động: