Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 1079-KH/ĐUK ngày 16/12/2019 của Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Y tế về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 23/05/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) với sự tham dự của 30 đảng viên đến từ 03 Chi bộ trực thuộc (Chi bộ khối Văn phòng, Chi bộ khối sản xuất và Chi bộ Chi nhánh Vidipha tại hà Nội).

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Lên – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Y tế; đồng chí Hoàng Thế Bắc – Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha và các đồng chí trong Ban chấp hành, Uỷ Ban kiểm tra, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các đảng viên đến từ 03 Chi bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Vidipha nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội lần thứ thứ XV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng bộ là dịp để toàn Đảng bộ tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm đề từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty Vidipha có những bước phát triển vượt bậc trên các mặt hoạt động, khẳng định vai trò của ngành Dược trong việc nghiên cứu, sản xuất và cung cấp thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty Vidipha đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức; Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ thể hiện rất rõ vai trò lãnh đạo, thực hiện và hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn trong Công ty luôn được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty Vidipha tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra trong 05 năm tới: “Xây dựng và củng cố nguồn nhân lực có trình độ, bản lĩnh vững vàng, tận tâm với nghề; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, đảm bảo cung cấp thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thiết thực, hiệu quả”

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá XV gồm 05 đồng chí; Bầu đồng chí Hoàng Văn Hoà – Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng bầu 03 đại biểu chính thức để tham dự Đại hội đảng bộ cấp trên, đồng thời đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chính trị và Nghị quyết của Đại hội theo đúng quy định.

Trong không khí trang trọng, với tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và tuân thủ đúng, đủ các quy định đề ra. Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.