TIN TỨC NỔI BẬT
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2022
 • Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh Tây Nam Bộ
 • Nhà thuốc VIDIPHA đạt chuẩn GPP tại Thành phố Hà Nội
 • Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành năm 2022
 • Đại hội chi bộ Khối văn phòng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025
 • Chương trình đào tạo cán bộ cấp trung năm 2022
 • Tham dự Hội nghị Triển lãm ngành Dược tại Đức năm 2022
 • Tổ chức du lịch Châu Âu cho khách hàng thân thiết năm 2022
 • Chương trình Về Nguồn tại Côn Đảo năm 2022
 • Tập huấn Phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Bình Dương năm 2022
 • GIẢI GOLF VIDIPHA TẠI HÀ TĨNH
 • Thông báo về việc thay đổi chức danh của cán bộ.
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 8/2022
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 7/2022
 • Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
27-01-2023

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022

27-01-2023

Báo cáo tài chính quý 04/2022

15-08-2022

Báo cáo tài chính soát xét bán niên.

15-08-2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh soát xét bán niên.

28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

19-04-2022

Báo cáo giao dịch Nguyễn Thị Hậu

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI