TIN TỨC NỔI BẬT
 • LỜI CẢM TẠ
 • Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc việt" cho Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 04/2024
 • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
 • GẶP MẶT ĐẦU NĂM XUÂN GIÁP THÌN 2024
 • TẾT AN TOÀN – TRAO YÊU THƯƠNG – XUÂN 2024
 • Tổng Giám đốc trao tặng khách hàng Voucher tham gia chương trình Du lịch "Mùa thu vàng Milan 2024"
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2023
 • GIẢI GOLF VIDIPHA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 2023
 • THANH LÝ TÀI SẢN 10/2023
 • TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 18-PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2023
 • LỄ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI CỦA CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
 • GIẢI GIAO LƯU CẦU LÔNG
 • Chủ tịch HĐQT kiểm tra tiến độ thi công Chi nhánh Miền Trung
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 06/2023
QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
25-03-2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

27-01-2023

Báo cáo tài chính quý 04/2022

06-04-2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

15-08-2022

Báo cáo tài chính soát xét bán niên.

15-08-2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh soát xét bán niên.

28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

19-04-2022

Báo cáo giao dịch Nguyễn Thị Hậu

27-01-2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI