TIN TỨC NỔI BẬT
 • TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 18-PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2023
 • LỄ KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI CỦA CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
 • GIẢI GIAO LƯU CẦU LÔNG
 • Chủ tịch HĐQT kiểm tra tiến độ thi công Chi nhánh Miền Trung
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 06/2023
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 04/2023
 • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY VIDIPHA KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
 • LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VIDIPHA 2003 – 2023
 • GIẢI MARATHON QUANH HỒ HOÀN KIẾM HÀ NỘI 2023 GÂY QUỸ TỪ THIỆN VÀ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VIDIPHA
 • KHAI TRƯƠNG QUẦY THUỐC VIDIPHA SỐ 8 CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA TẠI HÀ NỘI
 • LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở NHÂN VIÊN CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA TẠI ĐÀ NẴNG
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN VÀ PHÒNG NGHIỆP VU KINH DOANH NĂM 2023
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023
QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
25-03-2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

27-01-2023

Báo cáo tài chính quý 04/2022

06-04-2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

15-08-2022

Báo cáo tài chính soát xét bán niên.

15-08-2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh soát xét bán niên.

28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

19-04-2022

Báo cáo giao dịch Nguyễn Thị Hậu

27-01-2023

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI