TIN TỨC NỔI BẬT
 • GIẢI MARATHON QUANH HỒ HOÀN KIẾM HÀ NỘI 2023 GÂY QUỸ TỪ THIỆN VÀ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VIDIPHA
 • LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở NHÂN VIÊN CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CÔNG TY CPDP TRUNG ƯƠNG VIDIPHA TẠI ĐÀ NẴNG
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN VÀ PHÒNG NGHIỆP VU KINH DOANH NĂM 2023
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI HÀ NỘI NĂM 2023
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI MIỀN TRUNG 2023
 • Thành lập chi hội dược học lâm thời
 • THÔNG BÁO CHÀO GIÁ THIẾT BỊ SẮC KÝ LỎNG THÁNG 02/2023
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU THÁNG 12/2022
 • Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh Tây Nam Bộ
 • Nhà thuốc VIDIPHA đạt chuẩn GPP tại Thành phố Hà Nội
 • Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Phúc Lai Thành năm 2022
 • Đại hội chi bộ Khối văn phòng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025
QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
25-03-2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

27-01-2023

Báo cáo tài chính quý 04/2022

15-08-2022

Báo cáo tài chính soát xét bán niên.

15-08-2022

Giải trình biến động kết quả kinh doanh soát xét bán niên.

28-06-2022

Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT V/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

19-04-2022

Báo cáo giao dịch Nguyễn Thị Hậu

27-01-2023

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI