LỜI CẢM TẠ

Gia đình Dược sĩ Kiều Hữu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha xin chân thành cảm ơn:

Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn; đại diện các Phòng ban: Tài chính Kế toán, Nghiệp vụ Kinh doanh, Kế hoạch – Xuất nhập khẩu, Tổ chức Hành chính, Ban RD, Đảm bảo chất lượng, Kiểm nghiệm, Kỹ thuật nghiên cứu, Ban cơ điện, Xưởng sản xuất; Các Chi nhánh: Hà Nội, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, Miền trung, Cửa hàng số 01 và Cửa hàng số 03; Các em, các cháu trong Công ty Vidipha đã đến chia buồn – Viếng - Tiễn đưa Mẹ của chúng tôi: Cụ Dương Thị Bằng, hưởng thọ 97 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

                     Xin cảm tạ !

                                                                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                                                                                                         DS. KIỀU HỮU