Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc việt" cho Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha