LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Sau ngày miền nam giải phóng ( 30/04/75 ),Bộ Y Tế quyết định thành lập Liên Viện Bào Chế Số 7 trực thuộc Tổng Công Ty Dược Việt Nam (Theo quyết định số : 105/BYT – TC, ngày 24 tháng 11 năm 1976 )  trên cơ sở quốc  hữu hoá các viện bào chế : Neofarma ,Norma ,  IPC , OPA , Kỹ Nghệ Dược Phẩm Công Ty , của chế độ cũ để lại ,với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dược phẩm phục cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của nhân dân .

Năm 1980 theo yêu cầu phát triển của ngành Dược , Bộ Y Tế quyết định chuyển Liên Viện Bào Chế Số 7 thành Viện Công Nghiệp Dược trực thuộc Liên Hiệp Các Xí Nghiệp Dược Việt Nam ( Theo quyết định số 754/BYT – QĐ ngày 26 tháng 08 năm 1980 ) Đây là một viện nghiên cứu đầu ngành có nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài phục vụ cho yêu cầu sản xuất  nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm trong nước  như : các loại nguyên liệu kháng sinh , hoá dược và nguyên liệu đi từ dược liệu trong nước , Bộ Y Tế cũng cho phép Viện Công Nghiệp Dược được để lại một bộ phận sản xuất để sản xuất ứng dụng theo sự chỉ đạo trực tiếp của bộ .

Đến năm 1993 theo Nghị định 388 – HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội Đồng Bộ Trưởng , Bộ Y Tế cho  phép Viện Công Nghiệp Dược được chuyển thành Công Ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược TW ( VIDIPHA ) trực thuộc Tổng Công Ty Dược Việt Nam  ( Theo quyết định số 580/BYT – QĐ ngày 09/07/1993 ) với chức năng  sản xuất kinh doanh dược phẩm phục vụ cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của nhân dân .

Ngày 30 tháng 01 năm 2003 theo  Quyết định số 468/2003/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y Tế cổ phần hoá Công Ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược TW  VIDIPHA thành Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với tổng số vốn là 19,9 ty đồng trong đó nhà nước nắm giữ 45% vố điều lệ .

Tháng 04 năm 2006 Công ty quyết định phát hành cổ phiếu thưởng  nâng tổng số vốn của công ty lên 29,85  tỷ đồng .

Tháng 08 năm 2006 Công ty quyết định phát hành thêm 2.015.000 cổ phiếu  tổng số vốn của công ty lên 50  tỷ đồng .

Quý I năm 2011 theo quyết định của đại hội cổ đông thường niên công  ty năm 2010 , để mở rộng sản xuất , và đầu tư dự án cao ốc tại 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi ,Công ty cheap đã tiến hành bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu thưởng, nâng tổng số vốn của công ty lên 82 tỷ đồng .

Vidipha là một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN. Trong thời gian qua Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại tỉnh Bình Dương với 10 dây chuyền sản xuất thuốc.
Công ty được cấp phép sản xuất trên 300 sản phẩm các loại. Sản phẩm của Vidipha được sản xuất trên quy trình và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Bộ y tế.