Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
63 khách & 0 thành viên trực tuyến

Đại hội người lao động năm 2018

Ngày 10/05/2018 và 11/05/2018, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 tại Chi nhánh Vidipha Bình Dương và Văn phòng Công ty
Tham dự Hội nghị có Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động của Công ty.
Hội nghị người lao động gồm các nội dung sau:
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018
- Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi năm 2017 và dự kiến 2018
- Thống nhất thông qua thỏa ước lao động tập thể và bàn một số vấn đề khác
 
Một số hình ảnh của đại hội: