Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
70 khách & 0 thành viên trực tuyến

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

 

Ngày 14/4/2018, tại Hội trường Nhà văn hóa Quận Phú Nhuận (70 - 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, nghe báo cáo các vấn đề về công tác tài chính (đã được kiểm toán), phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017, báo cáo hoạt động của ban kiểm soát.