Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
47 khách & 0 thành viên trực tuyến

Hội nghị người lao động năm 2018 và Tổng kết năm 2017

Ngày 16/03/2018 tại trụ sở BT6-3, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha tại Hà Nội tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 và Tổng kết năm 2017.
Tham dự Hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn của Công ty và toàn thể người lao động của Chi nhánh Vidipha tại hà Nội.
Hội nghị người lao động gồm các nội dung :
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo tình hình thu chi quỹ phúc lợi năm 2017 và dự kiến năm 2018. 
- Thống nhất nội dung Thỏa ước lao động tập thể và bàn một số vấn đề khác.
Chào cờ, khai mạc hội nghị
Chào cờ, khai mạc chương trình
Chủ tịch HĐQT trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua năm 2017"
Phó chủ tịch HĐQT trao tặng danh hiệu "Lao động xuất sắc năm 2017"
Tổng giám đốc phổ biến nhiệm vụ năm 2018