Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
35 khách & 0 thành viên trực tuyến

Công ty Vidipha được cấp Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2018

Ngày 07/02/2018, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha đã được Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trao Giấy chứng nhận Hàng việt Nam chất lượng cao năm 2018 do người tiêu dùng bình chọn