Danh mục sản phẩm

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
70 khách & 0 thành viên trực tuyến
Báo cáo đại hội cổ đông 03/06/2020
Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 01/06/2020
Thư mời chào giá 19/12/2019
CT CP DP TW VIDIPHA CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH LƯU HÀNH 21/10/2019
Vui trung thu 2019 16/09/2019
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Hậu (TV BKS). 12/09/2019
Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha CBTT mua lại cổ phiếu quỹ. 06/09/2019
Công ty Vidipha tổ chức nghỉ mát năm 2019 21/08/2019
Trao tiền hỗ trợ cho nhân viên Nguyễn Thị Hằng 16/08/2019
Cty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha BCTC quý 022019 và CV giải trình biến động KQKD 24/07/2019
Công ty CP Dược Phẩm trung Ương Vidipha Thông báo Công bố Công ty Kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 26/06/2019
Hội nghị sơ kết chi nhánh Đông Nam Bộ 20/06/2019
Đại hội người lao động năm 2019 29/05/2019
Cty CP Dược Phẩm trung Ương Vidipha Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Hoàng Văn Hòa 27052019 27/05/2019
Công ty CP Dược Phẩm trung Ương Vidipha Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Văn Hòa, Hoàng Thế Bắc T5/2019 22/05/2019