GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 468/2003/QĐ-BYT ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.

– Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.
– Tên tiếng Anh: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.
– Vốn điều lệ: 127.829.040.000đ
– Trụ sở chính: 184/2 Lê Văn Sỹ, P. fake Rolex10, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM.
– Điện thoại: (84-8) 38440 448 – 38440 106 – 38443 869
– Fax: (84-8) 38440 446
– Website: www.vidipha.com.vn

– Email: vidipha.vpct@gmail.com
– Giấy CNĐKKD: 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 24/03/2003, đăng ký lần thứ 17 là ngày 17/07/2017.
* Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

STT Tên Ngành Mã Ngành
1 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Bán buôn thuốc.

4649
2 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Chi tiết: Sản xuất dược phẩm. dược liệu

2100
3 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác.

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập vật tư máy móc, tran thiết bị y tế.

4659
4 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuốc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810
5 Sản xuất hóa chất cơ bản.

Chi tiết : Sản xuất nguyên liệu, hóa chất (Trừ hóa chất có độc hại mạnh và không hoạt động tại trụ sở)

2011
6 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)

2023
7 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

1079
8 Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

4632
9 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa , chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Chi tiết: Sản xuất vật tư máy móc, trang thiết bị y tế(không hoạt động tại trụ sở)

3250
10 Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490
11 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Kinh doanh khách sạn (Đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).

5510
12 Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu hóa chất (Trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) .

4669
13 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

8699