Chưa được phân loại

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày 13/11/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để thông qua :

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2021.

2. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, không cho phép tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như thông thường thì ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 với mức không thấp hơn 20%/Vốn điều lệ.

Tin khác

Leave a Reply