Tin tức

Báo cáo Hội nghị người lao động (Chi nhánh Hà Nội)

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

VÀ THAM QUAN NGHỈ MÁT CỦA CHI NHÁNH VIDIPHA TẠI HÀ NỘI

Được sự cho phép của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, ngày 26 tháng 6 năm 2020, Chi nhánh Vidipha tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và kết hợp tham quan nghỉ mát tại Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

Nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2019, cũng như chỉ ra các thuận lợi, khó khăn vướng mắt còn tồn tại cần phải tiếp tục tháo gỡ trong năm 2020. Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong lao động. Qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ, tạo động lực to lớn cho việc đoàn kết phấn đấu quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Song song với việc tổ chức Hội nghị người lao động, Chi nhánh Vidipha tại Hà Nội kết hợp tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao đời sống tinh thần và động viên, khích lệ những đóng góp của người lao động vào quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Vidipha.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ

Tin khác

Leave a Reply