Tin tức

Báo cáo đại hội cổ đông

Ngày 30/5/2020, tại Hội trường Nhà văn hóa Quận Phú Nhuận (70 – 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, nghe báo cáo các vấn đề về công tác tài chính (đã được kiểm toán), phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Trình Đại hội đồng cổ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tin khác

Leave a Reply