01 02 03 04 05

Điều Lệ

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công tyImage

 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

 

Xem Chi Tiết

Hệ Thống Phân Phối

ChImageúng Tôi Có Hệ Thống Phân Phối Rộng Lớn

Hệ thống phân phối rộng khắp từ Bệnh Viện, Đại lý, Cửa Hàng bán lẻ...Ngoài ra chúng tôi còn xuất khẩu ra thị trường các nước:

Xem Chi Tiết

   

Dịch Vụ Khuyến Mãi

LuImageôn có chương trình khuyến mãi cho khách hàng thân thiết

Chiết khấu theo phần trăm và khuyến mãi theo tỉ lệ...

 

Xem Chi Tiết

 

Giới Thiệu

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

Tên tiếng Anh: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Vốn điều lệ: 87.000.000.000đ .

Xem Thêm

Tin Mới

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (ngày 23/11/2015)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (ngày 19/11/2015)

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. (ngày 17/11/2015)

Đính chính thông tin liên quan đến mặt hàng Cephalexin 500mg. (ngày 06/10/2015)

Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (14/08/2015)

Mẫu đề nghị nhượng quyền mua (14/08/2015)

Mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán (14/08/2015)

Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán (ngày 10/08/2015)

Thông báo phát hành cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1-2015 (ngày 10/08/2015)

Báo cáo tài chính quý II năm 2015  (ngày 10/08/2015)

Bảng báo bạch công ty Vidipha (ngày 10/08/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm (22/07/2015)

Báo cáo tài chính quý I năm 2015 (ngày 19/05/2015)

Điều lệ niêm yết công ty Vidipha- sửa đổi theo NQ 11-04-2015 (ngày 14/04/2015)

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức  (ngày 14/04/2015)

Thông báo nhận cổ tức năm 2014 (ngày 14/04/2015)

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015. (ngày 13/04/2015)

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015. (ngày 13/04/2015)

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. (ngày 13/04/2015)

Báo cáo thường niên Cty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA năm 2014. (30/03/2015)

Tin cũ hơn


Liên kết website