01 02 03 04 05

Điều Lệ

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công tyImage

 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

 

Xem Chi Tiết

Hệ Thống Phân Phối

ChImageúng Tôi Có Hệ Thống Phân Phối Rộng Lớn

Hệ thống phân phối rộng khắp từ Bệnh Viện, Đại lý, Cửa Hàng bán lẻ...Ngoài ra chúng tôi còn xuất khẩu ra thị trường các nước:

Xem Chi Tiết

   

Dịch Vụ Khuyến Mãi

LuImageôn có chương trình khuyến mãi cho khách hàng thân thiết

Chiết khấu theo phần trăm và khuyến mãi theo tỉ lệ...

 

Xem Chi Tiết

 

Giới Thiệu

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha.

Tên tiếng Anh: Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company.

Vốn điều lệ: 87.000.000.000đ .

Xem Thêm

Tin Mới

Báo cáo tài chính văn phòng (công ty mẹ) năm 2014 (27/03/2015)

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 (27/03/2015)

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 25/03/2015)

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dư Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và chia cổ tức 2014 (ngày 20/03/2015)

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20%(ngày 18/03/2015)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Vidipha 2014 (ngày 19/01/2015)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiều của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Sơn (ngày 11/10/2014)

Báo cáo tài chính quý 3- 2014 (ngày 11/10/2014)

Thông báo về việc giao dịch của cổ đông nội bộ. (ngày 16/10/2014)

Thông báo hỗ trợ giao dịch cổ phiếu (06/09/2014)

Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h (ngày 26/08/2014)

Báo cáo tài chính quý 2/2014 (ngày 12/08/2014)

Công ty Vidipha vinh dự đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" (ngày 09/08/2014)

Báo cáo tình hình quản trị công ty Vidipha 6 tháng đầu năm 2014 (ngày 23/07/2014)
Báo cáo tài chính quý I- 2014 (ngày 13/05/2014)
Thông báo v/v chia cổ tức 2013 (ngày 10/04/2014)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014(ngày 07/04/2014)
Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2014(ngày 7/01/2014)

 

 

Tin cũ hơn


Liên kết website